• Tento typ skla je oblíbený díky své multifunkčnosti
  • Největší měrou jsou zastoupena dvojska za účelem maximální izolace hluku.
  • Další využití je docílení minimálního prostupu tepla.
  • Toto sklo také brání rozbití a proražení podle norem EU
  • BĚŽNÝ STANDARD V OKNECH